Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Dzisiaj w Betlejem (English translation)

Polish
Polish
A A

Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna
 
(refren:)
Chrystus się rodzi
Nas oswobodzi
Anieli grają
Króle witają
Pasterze śpiewają
Bydlęta klękają
Cuda, cuda ogłaszają
 
Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje
I Józef święty i Józef święty
On ją pielęgnuje
 
(refren)
 
Chociaż w stajence, chociaż w stajence
Panna Syna rodzi
Przecież on wkrótce, przecież on wkrótce
ludzi oswobodzi
 
(refren)
 
I trzej królowie, i trzej królowie
od wschodu przybyli
I dary Panu, i dary Panu
kosztowne złożyli
 
(refren)
 
Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
przywitać Jezusa
Króla nad królami, Króla nad królami
uwielbić Jezusa
 
(refren)
 
Submitted by MaulerMauler on 2010-12-18
Last edited by FaryFary on 2017-08-02
English translationEnglish
Align paragraphs

Today in Bethlehem

Versions: #1#2
Today in Bethlehem, today in Bethlehem
(there is) merry news
That the pure Maiden, that the pure Maiden
Has borne a son
 
(Refrain:)
Christ is born
He's going to deliver us
The angels are playing (music)
The kings are bidding welcome
The shepherds are singing
The cattle are kneeling
Wonders, wonders do they announce
 
Mary the Maiden, Mary the Maiden
Is nursing the child
And Saint Joseph and Saint Joseph
He's taking care of Her
 
(Refrain)
 
Although in a little barn, although in a little barn
The Maiden is bearing Her son
After all He'll soon, after all He'll soon
deliver the people
 
(Refrain)
 
And the Three Kings, and the Three Kings
arrived from the east
and they gathered precious
gifts for the Lord, gifts for the Lord
 
(Refrain)
 
Let's go, too, let's go, too
and bid welcome to Jesus
King of Kings, King of Kings
to adore Jesus
 
(Refrain)
 
Thanks!
thanked 96 times
Submitted by MaulerMauler on 2010-12-18
Translations of "Dzisiaj w Betlejem"
English Mauler
Christmas Carols: Top 3
Comments
Read about music throughout history