Sil Baştan (Persian translation)

Advertisements
Persian translation

از سر همه چیز رو پاک کن

Versions: #1#2
عشقم ، آیا هنوز هم قدرته اینو داری که در اعماق آب دنبال دونه ی مروارید بگردی؟
آیا جرئتی واست باقی مونده که با من از عشق صحبت کنی؟
 
بگو جانم،عشقم
آیا ممکنه که این زندگی ما رو بازیچه قرار داده باشه؟
حالت شبیه خسته هاست،آیا ممکنه که احساساتت گیجت کرده باشن؟
 
همه چیزو از سر پاک کن
باید از نو شروع کرد
گاهی وقت ها باید زندگی رو از صفر شروع کرد
همه چیزو از سر پاک کن گاهی باید دوباره عاشق شد
باید همه چیزو فراموش کرد
 
میخوام امروز رو پر پر زندگی کنم طوری که انگار آخرین روزمه
میخوام به هرچیزی که باهام رو به رو می شه،سلام کنم و رد شم
 
همه چیزو از سر پاک کن
باید از نو شروع کرد
گاهی وقت ها باید زندگی رو از صفر شروع کرد
همه چیزو از سر پاک کن گاهی باید دوباره عاشق شد
باید همه چیزو فراموش کرد
 
Submitted by Sonia SSonia S on Mon, 05/08/2013 - 08:29
Turkish

Sil Baştan

Comments