Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Vur yüreğim (Persian translation)

Persian translationPersian
/Turkish
A A

بزن قلبم

Versions: #1#2
روز[ی] می‌آید که باد طوفان می‌شود
دل خودش درد می‌جوید [و] می‌یابد*
 
هر خنده جوابی است، هر جواب گناهی
هر چه کنی نمی‌شود، عصیانی درون[ت] در گرفته (به پا شده)
 
اگر هم خدا فراموش[ت] کرده
بزن نایست بزن قلبم بزن
آب رفته به جوی باز نمی‌گردد،** لطفاً
برای زندگی یک [بار] دیگر بزن
 
لطفاً لبخند بزن
این روزها دیروز می‌شوند (می‌گذرند)
[فقط] با خاطرات که نمی‌شود زندگی کرد، حیف می‌شود
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by RazqRazq on Thu, 30/06/2022 - 08:26
Last edited by RazqRazq on Sat, 02/07/2022 - 08:28
Author's comments:

* به‌جای فرار از درد، خود دل سراغ درد عشق می‌رود
** یا، کار از کار گذشته

Turkish
Turkish
Turkish

Vur yüreğim

Comments
Read about music throughout history