چگونه یک ترجمه درخواست کنم؟

اینجا، در سایت lyricstranslate.com، شما می‌توانید ترجمۀ هر ترانه‌ای به هر زبانی را درخواست کنید. همۀ ترجمه‌ها توسط جامعۀ داوطلبانۀمان و کاملاً رایگان انجام می‌گیرند.

لطفاً ابتدا ثبت‌نام کنید تا دسترسی‌های بیشتری داشته باشید.

از طریق منوی اصلی، این آدرس پایین را دنبال کنید:
   منو → کنش‌ها → درخواست ترجمه کنید
و فرم را پُر کنید..

همین! فراموش نکنید که از مترجمی که درخواست شما را تکمیل کرده است، تشکر کنید. آسان‌ترین راه برای این کار، فشردن دکمۀ «تشکر» است که در قسمت پایین هر ترجمه قرار دارد.

---------------

چه‌کار می‌توانم کنم اگر ترانه‌ای که مد نظر دارم، در این سایت موجود نیست و متن ترانه را نیز نمی‌دانم؟
- از سرویس «درخواست رونویسی» استفاده کنید. شما ابتدا باید ویدئوی ترانه را در یوتیوب یا هر سایت متداول دیگری پیدا کنید.
   منو → کنش‌ها → درخواست رونویسیِ متن ترانه کنید

اگر ویدئوی ترانه را نتوانم پیدا کنم، چه‌کار باید کنم؟
- در انجمن، در بخش مربوطه، موضوع را مطرح کنید.
   منو → کنش‌ها → یک تاپیک در انجمن شروع کنید.

موفق باشید!

Join!