Reklamy

Memory (tłumaczenie na tongijski (Tonga))

angielski
A A

Memory

Midnight, not a sound from the pavement
Has the moon lost her memory?
She is smiling alone
In the lamplight
The withered leaves collect at my feet
And the wind begins to moan
 
Memory, all alone in the moonlight
I can smile at the old days
I was beautiful then
I remember
The time I knew what happiness was
Let the memory live again
 
Every street lamp
Seems to beat
A fatalistic warning
Someone mutters
And a street lamp gutters
And soon it will be morning
 
Daylight, I must wait for the sunrise
I must think of a new life
And I mustn't give in
When the dawn comes
Tonight will be a memory too
And a new life will begin
 
Burnt out ends of smoky days
The stale cold smell of morning
The street lamp dies
Another night is over
Another day is dawning
 
Touch me, it's so easy to leave me
All alone with my memory
Of my days in the sun
If you touch me
You'll understand what happiness is
Look, a new day has begun...
 
Udostępniono przez licorna.din.vislicorna.din.vis dnia czw., 28/02/2013 - 16:39
Ostatnio edytowano przez OndagordantoOndagordanto dnia czw., 09/07/2020 - 17:40
tłumaczenie na tongijski (Tonga)tongijski (Tonga)
Wyrówna akapity

Manatua

Tu'u'āpō... 'ikai ha 'u'ulu mei he ve'ehala
Kuo ngalo 'a Māhina 'ene manatua?
Ne malimali tokotaha
'I he pōmaama
Tanaki e lau'akau maemae ki hoku va'e
Pea kamata ke toetoe 'e he havili.
 
Manatua... ngaongao 'i he maamaloa
Ku lava au ke malimali ki he ono'aho
Na'e talavou 'e au kimu'a ai
Ku manatu'i
'A e taimi kuou 'ilo'i 'a e fiefia
Tuku ke toe mo'ui 'a e manatu ko ia.
 
Matamata ke patutu
Maamahāla kotoa pē
Ha valoki fakamate
Fakale'ole'ongū
Pea tafe 'a e maamahāla
Pea ha'u vave 'a e uhu.
 
'Aho'aho... pau keu tali ki he hopo 'a e la'ā
Pau keu fakakaukau'i ki ha mo'ui fo'ou
Pea keu 'oua fo'i
'I he a'u 'o e ma'efu
'E hoko foki 'a poó ni ha manatu
Pea 'e kamata ha mo'ui fo'ou.
 
Ko e tapa tutu 'o e ngaahi 'aho kohukohu
Ko e namu momoko mo longomate 'o e pongipongi
Mate 'a e maamahāla
'Oji 'a poó ni e taha
Ka hopo ha 'aho e taha.
 
Ala au he 'oku fu'u ngofua'ia ke li'aki au
Keu ngaongao kita mo hoku manatua
'O 'eku ngaahi 'aho 'i he la'ā
'Oka ke ka ala au koe
Te ke mahino 'a e fiefia
Vakai he 'oku kamata ha 'aho fo'ou...
 
Dzięki!

"Work hard in silence, let your success be your noise!"

Udostępniono przez SilentRebel83SilentRebel83 dnia czw., 18/02/2016 - 12:47
Moje komentarze
Read about music throughout history