Lady Gaga - Alejandro (Hebrew translation)

Hebrew translation

אלחנדרו

אני יודעת שאנחנו צעירים
ואני יודעת שאולי אתה אוהב אותי
אבל אני פשוט לא יכולה לעשות את זה עוד
אלחנדרו
 
היא שמה את שתי הידיים
בכיסים שלה
והיא לא תסתכל עלייך (לא תסתכל עלייך)
היא מסתירה אהבת אמת
En su bolsillo
יש לה הילה סביב האצבע שלה
סביבך
 
אתה יודעת שאני אוהבת אותך, ילד
חם כמו שמחת
מקסיקו
בנקודה זאת אני חייבת להחליט
שום דבר להפסיד
 
אל תקרא בשמי
אל תקרא בשמי
אלחנדרו
אני לא המתוק שלך
אני לא המתוק שלך
פרננדו
לא רוצה להתנשק
לא רוצה לגעת
רק לעשן את הסיגריה שלי, שקט
אל תקרא בשמי
אל תקרא בשמי
רוברטו
 
אלחנדרו
אלחנדרו
אל-אלחנדרו
אל-אלחנדרו-ו
 
תפסיק
בבקשה, רק תעזוב אותי
אלחנדרו
רק תעזוב אותי
 
היא לא שבורה
היא רק ילדה
אבל החבר שלה כמו אבא שלה
בדיוק כמו אבא
וכל אותם להבות
שנשרפו מולו
עכשיו הוא צריך להילחם באש
לקרר את הרע
 
אתה יודעת שאני אוהבת אותך, ילד
חם כמו שמחת
מקסיקו
בנקודה זאת אני חייבת להחליט
שום דבר להפסיד
 
אל תקרא בשמי
אל תקרא בשמי
אלחנדרו
אני לא המתוק שלך
אני לא המתוק שלך
פרננדו
לא רוצה להתנשק
לא רוצה לגעת
רק לעשן את הסיגריה שלי, שקט
אל תקרא בשמי
אל תקרא בשמי
רוברטו
 
אלחנדרו
אלחנדרו
אל-אלחנדרו
אל-אלחנדרו-ו
 
אל תפריע לי
אל תפריע לי
אלחנדרו
אל תקרא בשמי
אל תקרא בשמי
בי פרננדו
אני לא המותק שלך
אני לא המותק שלך
אלחנדרו
לא רוצה להתנשק
לא רוצה לגעת
פרננדו
 
אל תקרא בשמי
אל תקרא בשמי
אלחנדרו
אני לא המתוק שלך
אני לא המתוק שלך
פרננדו
לא רוצה להתנשק
לא רוצה לגעת
רק לעשן את הסיגריה שלי, שקט
אל תקרא בשמי
אל תקרא בשמי
רוברטו
 
אלחנדרו
אלחנדרו
אל-אלחנדרו
אל-אלחנדרו-ו
 
Submitted by nir_amrani on Fri, 24/06/2011 - 17:56
English

Alejandro

Comments
joompiol    Fri, 24/06/2011 - 21:24

En su bolsillo = In his pocket

nir_amrani    Mon, 27/06/2011 - 13:30

i know, but i wanted to keep uniqueness of the the original text..