Phil Collins - Another Day In Paradise (Persian translation)

Persian translation

روز دیگری در بهشت

دخترکی مردی را در خیابان صدا می زند
آقا,ممکن است به من کمک کنید؟
هوا سرد است ومن جایی برای خواب ندارم
جایی هست که شما به من بگویید
 
مرد به راه رفتن ادامه می دهد و به پشت سرش نگاهی نمیکند
وانمود میکند که صدای دختر را نمیشنود
همان طور که از خیابان میگذرد شروع به سوت زدن میکند
به نظر میرسد از بودن در آن موقعیت شرمنده است
 
با دقت فکر کن
زیرا امروز روز دیگری برای تو و من در بهشت است
دوباره فکر کن
امروز روز دیگری برای توست,برای تو و من در بهشت
 
دخترکی مردی را در خیابان صدا می زند
مرد میفهمد که او گریه کرده است
پاهایش تاول زده است
نمیتواند راه برود اما نهایت تلاشش را میکند
 
خدایا آیا کاری نیست که کسی بتواند(برای دخترک)انجام دهد؟
خدیا باید راهی باشد که تو بتوانی بیان کنی
 
میتوانی از روی خطوط و چین های صورتش حدس بزنی
میتوانی ببینی که او آنجا بوده
احتمالا از هر مکانی جابه جا شده
چراکه آنجا جای مناسبی برایش نبوده
 
Submitted by firooze68 on Wed, 17/07/2013 - 21:16
English

Another Day In Paradise

Comments