Δήμητρα Κου.

Δήμητρα Κου.
Δήμητρα Κου.
Name:
Dimitra
Joined:
26.05.2018
Role:
Guru
Points:
72184
Badges:
Top Annotator 2022Top Annotator 2022
Top Collector 2021Top Collector 2021
Top Collector 2022Top Collector 2022
Top Collector 2023Top Collector 2023
Top Song Contributor 2022Top Song Contributor 2022
Top Song Contributor 2023Top Song Contributor 2023
Top Transcriptioner 2022Top Transcriptioner 2022
Top Transcriptioner 2023Top Transcriptioner 2023
Trending Collector 2021Trending Collector 2021
Trending Collector 2022Trending Collector 2022
Trending Collector 2023Trending Collector 2023
Contributions:
616 translations, 37178 songs, 1230 collections, 17012 thanks received, 136 translation requests fulfilled for 72 members, 259 transcription requests fulfilled, left 397 comments, added 10 annotations

푸른 밤의 푸른 달

About me

Just a university student, who likes music
semi-inactive because of university work and my two jobs😥

Languages
Native
English, Greek
Advanced
Korean
Intermediate
Chinese, Chinese (Cantonese)
Beginner
Japanese, Russian, Ukrainian
Contact Me

616 translations posted by Δήμητρα Κου. DetailsAll Translations

Sorted by
Translation
Languages
Info
Beast / B2ST
English, Korean → English
  
100%
English, Korean → English
  
Beast / B2ST
English, Korean → English
  
Beast / B2ST
English, Korean → English
  
Chuu
Korean → English
Chuu
English, Korean → English
Ladies' Code
English, Korean → English
PLAVE
English, Korean → English
iKON
English, Korean → English
  
MELOH
English, Korean → Greek
  
MELOH
English, Korean → English
Favorites1  
MONSTA X
English, Korean → Greek
  
ZEROBASEONE
English, Korean → English
Favorites4  
BOYNEXTDOOR
English, Korean → English
Favorites5  
1TEAM
English, Korean → English
Favorites2  
Beast / B2ST
English, Korean → English
Favorites1  
Beast / B2ST
Korean → English
  
Beast / B2ST
English, Korean → English
Favorites1  
Beast / B2ST
English, Korean → English
  
Beast / B2ST
English, Korean → English
  
Beast / B2ST
English, Korean → English
Favorites1  
JEY
English, Korean → English
Favorites9  
Beast / B2ST
English, Korean → English
Favorites1  
Twlv
English, Korean → Greek
  
Beast / B2ST
English, Korean → English
  
iKON
English, Korean → Greek
  
ZE:A FIVE
English, Korean → Greek
  

Pages