Апрель (Aprel') (Polish translation)

  • Artist: Viktor Tsoi (Виктор Цой)
  • Song: Апрель (Aprel') 12 translations
  • Translations: Croatian, Czech, English #1, #2, Finnish, French, Hebrew, Korean, Polish, Romanian, Spanish, Turkish

Апрель (Aprel')

Над землёй — мороз,
Что не тронь — все лёд,
Лишь во сне моём поет капель.
А снег идёт стеной,
А снег идёт весь день,
А за той стеной стоит апрель.
 
А он придёт и приведёт за собой весну,
И рассеет серых туч войска.
А когда мы все посмотрим в глаза его,
На нас из глаз его посмотрит тоска.
И откроются двери домов,
Да ты садись, а то в ногах правды нет.
А когда мы все посмотрим в глаза его,
То увидим в тех глазах Солнца свет.
 
На теле ран не счесть,
Нелегки шаги,
Лишь в груди горит звезда.
И умрёт апрель,
И родится вновь,
И придет уже навсегда.
 
А он придёт и приведёт за собой весну,
И рассеет серых туч войска.
А когда мы все посмотрим в глаза его,
На нас из глаз его посмотрит тоска.
И откроются двери домов,
Да ты садись, а то в ногах правды нет.
А когда мы все посмотрим в глаза его,
То увидим в тех глазах Солнца свет.
 

Kwiecień

Nad ziemią mróz,
Czego nie dotkniesz, to lód,
Tylko w mym śnie śpiewa odwilż.
A śnieg wali ścianą,
A śnieg pada cały dzień,
A za tą ścianą stoi kwiecień.
 
I on przyjdzie i przyprowadzi z sobą wiosnę,
I rozproszy ciemnych chmur wojska.
A kiedy wszyscy spojrzymy w jego oczy,
Spojrzy na nas z oczu jego tęsknota.
I otworzą się podwoje domów,
No usiądź, przecież nie ma prawdy w nogach.
A kiedy wszyscy spojrzymy w jego oczy,
To zobaczymy w tych oczach światło Słońca.
 
Nie zliczysz ran na ciele,
Nielekkie kroki,
Tylko w piersi goreje gwiazda.
I umrze kwiecień,
I zrodzi się znów,
I przyjdzie już (kiedyś) na zawsze.
 
I on przyjdzie i przyprowadzi z sobą wiosnę,
I rozproszy ciemnych chmur wojska.
A kiedy wszyscy spojrzymy w jego oczy,
Spojrzy na nas z oczu jego tęsknota.
I otworzą się podwoje domów,
No usiądź, przecież nie ma prawdy w nogach.
A kiedy wszyscy spojrzymy w jego oczy,
To zobaczymy w tych oczach światło Słońca.
 
Submitted by zanzarazanzara on Wed, 03/01/2018 - 15:05
Last edited by zanzarazanzara on Sat, 10/02/2018 - 13:27
Comments